qhnw.net
当前位置:首页 >> 1 Cotx 2 >>

1 Cotx 2

cscx=1/sinx(cscx)^2-1=(1/sinx)^2-1=(sinx^2+cosx^2)/sinx^2-sinx^2/sinx^2=cosx^2/sinx^2=cotx^2

1加cotx的平方==1+(cosx的平方/sinx的平方) 通分===(sinx的平方+cosx的平方)除以 sinx的平方 (sinx的平方+cosx的平方)=1 则1加cotx的平方==(sinx的平方)分之一=(cscα)平方

cot2x=(1-tanx)(1+tanx)/(2tanx) 推导过程:cot2x=1/(tan2x)=1/(2tanx/(1-tanx))=(1-tanx)/(2tanx)=(1+tanx)(1-tanx)/(2tanx) 知识点: cotx=1/tanx tan2x=2tanx/(1-tanx) a-b=(a+b)(a-b) 拓展资料:常用二倍角公式

这个式子已经是最简了如果需要变形的话可以写成1- 2cotx= 1 - 2cosx / sinx= (sinx - 2cosx) / sinx

cscx^2=(1+cotx^2) 再看看别人怎么说的.

若是 y=1/[2(cotx)^2]+lnsinx = (1/2)(tanx)^2+lnsinx, 则 y'= tanx(secx)^2+cosx/sinx = tanx(secx)^2+cotx;若是 y=1/[2cot(x^2)]+lnsinx = (1/2)tan(x^2)+lnsinx, 则 y'= 2x[sec(x^2)]^2+cosx/sinx = 2x[sec(x^2)]^2+cotx.

∫1/(sin2x*cosx) dx= ∫1/(2sinxcosx) dx= (1/2)∫cscxsecx dx= (1/2)∫cscx(tanx+1) dx= (1/2)∫cscx*tanx dx + (1/2)∫cscx dx= (1/2)∫secx*tanx dx + (1/2)∫cscx dx= (1/2)[secx + ln|cscx-cotx|] + C

cot x^2=csc^2-1,它的原函数是-cotx-x+c.

see根特x,kosee根特x,ko探斤特x.拓展:sinx:cosx = √(1 - sinx^2) tanx = sinx / √(1 - sinx^2) cotx = √(1 / sinx^2 - 1) secx = 1 / √(1 - sinx^2) cscx = 1 / sinx cosx: sinx = √(1 - cosx^2) tanx = √(1 / cosx^2 - 1) cotx = cosx / √(1 - cosx^2) secx = 1 /

lim(x→0) (cos2x)^(1+(cotx)^2)=lim(x→0) (cos2x)^(1/(sinx)^2)=lim(x→0) (1-2(sinx)^2)^(1/(sinx)^2)=lim(x→0) (1-2(sinx)^2^(1/[-2(sinx)^2])^(-2)=e^(-2)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com